ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η διαδικτυακή ιστοσελίδα www.docuplus.gr δημιουργήθηκε από την εταιρεία με διακριτικό τίτλο «Docuplus» Υπηρεσίες παραγωγής φωτοαντιγράφων, εκτυπώσεων, εκδόσεων & συναφών εργασιών, στο εξής η Εταιρεία, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Η Εταιρεία διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, με εξαίρεση το υλικό που τυχόν προστίθεται από τους χρήστες του. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών της εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη της ενημέρωσης για τυχόν τροποποιήσεις. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής του τυχόν λογαριασμού του χρήστη χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή του. 

 1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.1 Διαμέσου της ιστοσελίδας www.docuplus.gr σας παρέχεται η δυνατότητα να λάβετε τις ακόλουθες ενδεικτικά υπηρεσίες:

 • Υπηρεσίες παραγωγής φωτοαντιγράφων, εκτυπώσεων, εκδόσεων & συναφών εργασιών
 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

2.1 Η ιστοσελίδα ή τρίτοι, ενδέχεται να παρέχουν συνδέσμους (links) προς άλλες δικτυακές τοποθεσίες. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ούτε εγγυάται την καλή εκτέλεση στην παροχή υπηρεσιών ή και πώληση προϊόντων, την ακρίβεια τυχόν πληροφοριών, την ποιότητα των τυχόν προσφερομένων υπηρεσιών ή και προϊόντων ή και γενικά τη νόμιμη ή ηθική συμπεριφορά των τρίτων, προς τους δικτυακούς τόπους των οποίων ενδέχεται να γίνεται παραπομπή με συνδέσμους.

2.2 Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, τη διαφήμιση, τα προϊόντα ή άλλο υλικό που διατίθεται από τέτοιες τοποθεσίες. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

 1. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

3.1 Στο περιεχόμενο του www.docuplus.gr συμπεριλαμβάνονται ιδίως κείμενα, δεδομένα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά και βίντεο κλιπ, σύνδεσμοι, ψηφιακές λήψεις, συλλογές δεδομένων και λογισμικό ανήκει, ελέγχεται, έχει την άδεια χρήσης του ή η χρήση του γίνεται με άδεια της Εταιρείας και προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

3.2 Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, φόρτωση (upload), δημοσίευση, μετάδοση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς την προηγούμενη γραπτή και ρητή συναίνεση της Εταιρείας σε κάθε περίπτωση. Ο χρήστης μπορεί να κάνει λήψη των πληροφοριών που έχουν σκόπιμα καταστεί διαθέσιμες για φόρτωση διαμέσου των υπηρεσιών για προσωπική, μη εμπορική χρήση μόνο, υπό τον όρο ότι δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής και τα άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας με τα οποία προστατεύονται οι παραπάνω πληροφορίες.

3.3 Η Εταιρεία σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων και ζητάει από τους χρήστες του www.docuplus.gr να κάνουν το ίδιο. Εάν ο χρήστης θεωρεί ότι κάποιο πνευματικό του δικαίωμα παραβιάζεται από τη DocuPlus μπορεί να απευθύνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@docuplus.gr

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στη DocuPlus είμαστε προσηλωμένοι στην προστασία του απορρήτου των προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε μέσα από την Ιστοσελίδα μας. Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω της Ιστοσελίδας από εσάς υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία είναι δημοσιευμένη στην Ιστοσελίδα και έχει ενσωματωθεί στο παρόν με αναφορά. Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας για να κατανοήσετε τις πρακτικές μας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων. Η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης στην Πολιτική Απορρήτου μας, σημειώνεται στην αρχή του τμήματος της Ιστοσελίδας μας με την ονομασία Πολιτική Απορρήτου.

 1. ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι Υπηρεσίες παραγωγής φωτοαντιγράφων, εκτυπώσεων, εκδόσεων & συναφών εργασιών, δύναται να πραγματοποιηθούν με 2 τρόπους.

Μπορείτε να λάβετε προσφορά ή αποστείλετε το αρχείο σας ως εξής:

 1. Με την επίσκεψη σας στα καταστήματά μας | Φιλλαδελφείας 80 στις Αχαρνές & Βασ. Σοφίας 24 στο Μαρούσι Αττικής, που θα μας παραδοθεί φυσικό ή ψηφιακό αρχείο και θα μας  δοθούν όλες οι λεπτομέρειες αναπαραγωγής, δημιουργίας ή τελικού φινιρίσματος.
 2. Μέσω αποστολής ψηφιακού αρχείου στο info@docuplus.gr, ενώ στην περίπτωση προσφοράς στην σχετική φόρμα που βρίσκεται στο www.docuplus.gr, που θα μας περιγράψετε τις λεπτομέρειες αναπαραγωγής, δημιουργίας ή τελικού φινιρίσματος της εργασίας σας και θα σας δώσουμε πληροφορίες σχετικά με την τελική αξία της εργασίας σας και το χρόνο παράδοσης. ΣΤΗ ΦΟΡΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, EMAIL, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ, ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ, ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΤΥΠΑ

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε δυσκολία κατά τη διαδικασία πραγματοποίησης αποστολής μηνύματος ή χρειάζεστε κάποια περαιτέρω διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 210 2828138 ή αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση info@docuplus.gr

 1. ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ & ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Στις τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα και αναφέρονται σε ενδεικτικές τιμές ανά εργασία διατηρούμε το δικαίωμα της αναπροσαρμογής της τιμής ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της. Σε κάθε περίπτωση η αξίας της εργασίας θα σας γίνει γνωστή στο κατάστημα ( σύμφωνα με την περίπτωση 1 της παραγράφου 5)  ή θα σας αποσταλεί στο email που θα μας έχει σταλεί, πριν την έναρξη κάθε εργασίας και η συγκατάθεσή σας θα πρέπει να μας αποσταλεί στο info@docuplus.gr. Στις τιμές που αναφέρονται συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.

Η DocuPlus προσφέρει τέσσερις επιλογές πληρωμής:

 • Με μετρητά ή χρεωστική-πιστωτική κάρτα (πληρωμή  στο κατάστημα), ή με τραπεζική κατάθεση (στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας) ή με επιταγή της εταιρίας σας μέγιστης διάρκειας λήξης 90 ημέρες.
 1. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Στην περίπτωση ακύρωσης της εργασίας έως και 24 ώρες πριν την παραγωγή της και εφ’ όσον δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία προκαταρκτική εργασία, γίνεται επιστροφή του ποσού εις ολόκληρον.

 1. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η Εταιρεία μπορεί να τερματίσει ή να αναστείλει οποιαδήποτε ή όλες τις υπηρεσίες, χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη της, για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου. Όλες οι διατάξεις των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου που λόγω τη φύσης τους μπορούν να παράγουν αποτελέσματα και μετά την καταγγελία, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά από αυτή. 

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται γι’ αυτό το λόγο η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Η αποδοχή αυτών των Όρων συνεπάγεται αποδοχή της δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων. Όλοι οι παραπάνω όροι είναι ουσιώδεις. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους όρους αντίκειται στο νόμο, καθίσταται ανενεργός χωρίς να επηρεάζεται η ισχύς των υπόλοιπων Όρων. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι χρήστες καλούνται να μην κάνουν χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της Εταιρείας.